//
Publications Boelrijk

Publications

Checklist Dienstverlener na intimidatie. Vragenlijst over doorstart dienstverleningkantoor na intimidatie. ActUmail Publisher 2007.

Checklist Opvang na potentieel traumatische incidenten. Vragenlijst voor de opvang van medewerkers die te maken hebben gehad met agressie en geweld door externenChecklisten Personeelsmanagement Kluwer 2006

Checklist Conflictoplossing. Vragenlijst voor de keuze van de meest kansrijke oplossingsmodaliteit Checklisten Personeelsmanagement Kluwer 2006

Checklist Ongewenst Gedrag. Vragenlijsten voor het zorgvuldig omgaan met signalen over ongewenst gedrag Checklisten Personeelsmanagement Kluwer 2005

Mediation voor Verwijzers, Verwijzing handreiking voor (juridische) dienstverleners naar bemiddelaar, mediator, arbiter, geschillencommissie, klachtencommissie of rechter. serie Methodische Vaardigheden voor professionals.Amstelveen: ActUmail, 2005, ISBN 9789078470014

Mediation naast Rechtspraak, Wederkerige verwijzing noodzakelijk Tijdschrift voor Mediation 8 (2004) p.63-68.

Gewenst bij ongewenst gedrag, Communicatie over Arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en klachtrecht, 1e Kluwer 2003; 2e druk ActUmail.nl 2006 ISBN 9789078470038.

Herstelbemiddeling tussen slachtoffer & pleger van intimidatie, Herstel en beperken materiële, financiële en emotionele schade.’ Tijdschrift voor de Politie 64 (2002). Voor Victum Empathy zie English abstract

Bemiddeling als Alternatief, Handreiking voor hulp- en dienstverleners Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001. auteurs: Michael Boelrijk &  Bert la Poutré ISBN 978903133636x Tweede druk Mediation als Alternatief, Bemiddeling door hulp- en dienstverleners Houten 2010.

Overweeg ADR bij ambtenarenconflicten Nederlands Juristen Blad 76 (2001) p.1252-1253.

Arbo-klachtrecht als Human Resources Management instrument‘,Personeelsbeleid 36 (2000) nr10, p.19-21 & nr11, p.32-34.

Nieuw klachtrecht in het kader van arbeid‘ Tijdschrift ArbeidsRecht 7 (2000) 10 (oktober) p.11-17.

`Is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep over intimidatie begrijpelijk ?‘, Nederlands Juristen Blad 75 (2000), (september) p.1709-1711.

`Sociale vaardigheidstraining voor (minderjarige) plegers ?’ in: A. Collot d’Escury-Koenings, A. v/d Linden & T. Snaterse (red.) Van Preventie tot straf, Naar meer sociale vaardigheden bij jongeren, Lisse: Swets & Zeitlinger (1999), p.241-257.

`Geen verplichte HIV-test . Kanttekeningen bij het rapport van de commissie-Meijers.’Tijdschrift voor de Politie 60 (1998) 7/8 (juli/augustus) p. 24-29.

`Taak en organisatie van de zedenpolitie‘, Tijdschrift voor de Politie 59 (1997) 11 (november) p. 22-25.

Gezocht: pedo-gerichte jeugdhulpverleners, commentaar op de VOG-richtlijn.’ Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming 8 (1996) 3 (maart) p. 28-32.

`Kinderen als getuigen‘, Proces (1995) 9 (september) p. 144-149.

Boekbespreking: `Binnen de steen van dit bestaan. Over rechtsbescherming en totale instituties.’ Recht en Kritiek 21 (1995) 3 p.298-302.

`Het mes snijdt aan twee kanten. Wapens weren van scholen‘, Tijdschrift voor de Politie 57(1995) 7/8 (juli/augustus) p. 3-6.

`Het recht van de Kwartaalkursus‘, Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht 15 (1993) 9 (oktober) p. 204-207.

Advertisements

Discussion

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Hello world! « boelryk - March 30, 2012

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: